• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM)

Jednostka nadrzędna: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Kurek Katarzyna, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza