Pion Kanclerza (KC)

Kierownictwo

kanclerz AGH
mgr inż. Henryk Zioło
dyrektor Basenu
mgr inż. Beata Przybyłowska-Stanek
dyrektor ds. organizacyjnych
mgr Jacek Szopa
dyrektor Zarządu Budynków i Terenu
mgr inż. Paweł Myśliwiec
dyrektor ds. ekonomicznych
mgr inż. Marcin Polny
dyrektor ds. technicznych
mgr inż. Dariusz Mendyk
z-ca dyrektora ds. remontów
mgr inż. Elżbieta Markiewicz
z-ca dyrektora ds. eksploatacji
mgr inż. Wojciech Maj
z-ca dyrektora ds. inwestycji
mgr inż. Anna Stolarska
z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
mgr inż. Agnieszka Gajek

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Myśliwiec Paweł, mgr inż.
  2. Szopa Jacek, mgr
  3. Zioło Henryk, mgr inż.

Jednostki podrzędne

  1. Biuro Kanclerza
  2. Basen AGH
  3. Sektor Administracyjno-Gospodarczy
  4. Sektor Techniczny
  5. Sektor Ekonomiczny
  6. Zarząd Budynków i Terenu

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych