• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Sekcja Gospodarki Sprzętem (DO-gmgs)

Jednostka nadrzędna: Dział Gospodarki Majątkiem

Kierownictwo

specjalista ds. administracyjnych Lucyna Górska

Osoba kontaktowa

Lucyna Górska

Pokój: D-13, ul. Gramatyka 8a, III p., pok. 313

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 39 04
  • Tel. +48 12 617 39 26

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Dyrga Marcin, mgr
  2. Górska Lucyna
  3. Poluk Lucyna, mgr

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza