Dział Budowlany (DT-b)

Jednostka nadrzędna:

Sektor Techniczny

Kierownictwo

z-ca dyrektora ds. remontów
mgr inż. Elżbieta Markiewicz

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bieniarz Katarzyna, mgr inż.
  2. Cieślik Przemysław, mgr inż.
  3. Korytkowska-Bąk Katarzyna, mgr inż.
  4. Kostka Daniel, mgr inż.
  5. Kula Maciej, mgr inż.
  6. Markiewicz Elżbieta, mgr inż.
  7. Ramus Władysław, mgr inż.
  8. Śliz Jerzy, mgr inż.
  9. Walczak Sławomir, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych