Dział Mechaniczny (DT-m)

Jednostka nadrzędna:

Sektor Techniczny

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bańdo Paweł
  2. Drewnicki Antoni
  3. Kopcych Tadeusz
  4. Musiał Kazimierz
  5. Stelmach Adam
  6. Stelmach Piotr

Jednostki podrzędne

  1. Sekcja Transportu

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych