Centrum Rekrutacji (RK-CR)

Jednostka nadrzędna:

Pion Kształcenia

Kierownictwo

Dyrektor Centrum Rekrutacji AGH
dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Jednostki podrzędne

  1. Sekcja "Zespół ds. Rekrutacji"
  2. Sekcja "Zespół ds. Olimpiad"
  3. Sekcja "Zespół ds. Promocji Kształcenia"
  4. Zespół ds. IT, Analiz i Raportów

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych