• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Dom Studencki Nr 15 -- ,,MARATON'' (MS-ddsds15)

Jednostka nadrzędna: Zespół Domów Studenckich "B"

Kierownictwo

z-ca kierownika domu studenckiego Maria Kaczor

Osoba kontaktowa

Pokój: DS-15, ul. Tokarskiego 10, ,

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Jaźwiecki Norbert, mgr
  2. Kutek Dorota
  3. Pacek Anna
  4. Sikora Beata
  5. Ucisko Małgorzata
  6. Wójtowicz Lucyna
  7. Wróbel Maria

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza