Inspektorat Spraw Obronnych (Rb-iso)

Jednostka nadrzędna:

Pion Rektora

Kierownictwo

pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych
mgr inż. Zygmunt Siudak

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Siudak Zygmunt, mgr inż.
  2. Ząbczyńska Marta

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych