• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Rb-bhp)

Jednostka nadrzędna: Pion Rektora

Kierownictwo

główny specjalista mgr inż. Krzysztof Lampa

Osoba kontaktowa

mgr Agnieszka Krawczyk

Pokój: U-3, Przychodnia, ul. Akademicka 5, II, .

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 32 41

Email-e kontaktowe

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Dudek-Waliczek Magdalena, mgr inż.
  2. Krawczyk Agnieszka, mgr
  3. Lampa Krzysztof, mgr inż.
  4. Rzeźniewski Łukasz
  5. Stanek Andrzej, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza