Zespół Obsługi Organizacji Studenckich (CSS-sos)

Jednostka nadrzędna:

Dział Spraw Studenckich

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Hładik-Czyż Monika, mgr inż.
  2. Kustra Małgorzata, mgr inż.
  3. Świerk Sylwia Monika, mgr
  4. Wywrot Ewelina, mgr

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych