Centrum Obsługi Projektów (COP)

Jednostka nadrzędna:

Pion Współpracy

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Lichota Adam, dr inż.

Jednostki podrzędne

  1. Dział Obsługi Programów Krajowych
  2. Dział Obsługi Finansowej Projektów
  3. Dział Obsługi Programów Międzynarodowych
  4. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych
  5. Biuro Organizacyjne

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych