Sekcja Administracyjna Studium (SJO-b)

Jednostka nadrzędna:

Studium Języków Obcych

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bąkowski Dariusz, mgr inż.
  2. Duda Karolina, lic.
  3. Grysiak Joanna, mgr
  4. Ledziński Stanisław, mgr inż.
  5. Mól Stanisław
  6. Ochelski Michał
  7. Rogal Anna, mgr
  8. Skiba Renata, mgr
  9. Zacharska Anna, mgr

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych