Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

Kierownictwo

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Piotr Biel
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki
dr Klaudia Palak
Z-ca Dyrektora ds. Sportu
dr Mateusz Zubik
Kierownik Biura Administracyjnego
mgr inż. Beata Komenda

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

 • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Ciała kolegialne podległe jednostce

 1. Kolegium Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

 1. Biel Piotr, mgr
 2. Bieniek Paweł, dr
 3. Chruściel Waldemar, mgr
 4. Domański Jan, mgr
 5. Duda Stanisław, mgr
 6. Gruca-Szumańska Karolina, mgr
 7. Hojna Sara, mgr
 8. Jabłońska Dorota, mgr
 9. Klamka Jolanta, mgr
 10. Krupa-Ruszkowska Anna, mgr
 11. Litwin Jacek, mgr
 12. Musiał Marek, mgr
 13. Opalińska Paulina, mgr
 14. Opioła Zawisza, mgr
 15. Orlicki Tomasz, mgr
 16. Ostrowska Katarzyna, mgr
 17. Palak Klaudia, dr
 18. Rogóż Paulina, mgr
 19. Ruchlewicz Milan, mgr
 20. Ryczek Wojciech, mgr
 21. Ryczek Zbigniew, mgr
 22. Rzepka Łukasz, mgr
 23. Śliwa Jacek, mgr
 24. Wdówka Mariusz, mgr
 25. Zubik Mateusz, dr
 26. Zych Tomasz, mgr

Jednostki podrzędne

 1. Sekcja Administracyjna Studium

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych