Logo jednostki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS)

Kierownictwo

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz
Prodziekan Wydziału ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak
Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Współpracy
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

 • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Ciała kolegialne podległe jednostce

 1. Kolegium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

 1. Khanpourlehi Hamzeh, dr
 2. Ryczek Beata, mgr inż.

Jednostki podrzędne

 1. Biuro Administracyjne Wydziału
 2. Dziekanat
 3. Katedra Fizyki Ciała Stałego
 4. Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
 5. Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
 6. Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
 7. Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 8. Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
 9. Zespół Obsługi Dydaktyki
 10. Pracownia Konstrukcyjno-Mechaniczna

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych