• Mapa serwisu
 • Strona główna AGH
 • AGH Main Page

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ)

Jednostka nadrzędna: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierownictwo

Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prodziekan Wydziału ds. Nauki dr hab. inż. Anna Barańska
Prodziekan Wydziału ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Paweł Hanus
Prodziekan Wydziału ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. inż. Tomasz Lipecki

Osoba kontaktowa

dr inż. Zdzisław Sobczyk

Pokój: C-4, I p., pok. 114

Telefony kontaktowe

 • Tel. +48 12 617 22 68

Email-e kontaktowe

Strony WWW

 1. http://www.geod.agh.edu.pl

Ciała kolegialne podległe jednostce

 1. Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

 1. Cieślik Mariusz, inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne

 1. Biuro Administracyjne Wydziału
 2. Dziekanat
 3. Katedra Geomatyki
 4. Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
 5. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
 6. Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 7. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
 8. Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza