• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini (WGGiOŚ-osd)

Jednostka nadrzędna: Biuro Administracyjne Wydziału

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Jaskuła Marcin
  2. Reitner-Korzec Urszula
  3. Sendor Stanisław

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza