• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych (WGGiOŚ-wlbfstg)

Jednostka nadrzędna: Biuro Administracyjne Wydziału

Kierownictwo

Kierownik Wydziałowego Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski
Z-ca Kierownika ds. Aparatury Naukowej WLBFSTiG mgr Adam Gaweł

Osoba kontaktowa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski

Pokój: A-0, wysoki parter, pok. 21e

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 23 79
  • Tel. +48 12 617 37 65

Email-e kontaktowe

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Gaweł Adam, mgr
  2. Tomczyk-Chmiel Anna, mgr inż.
  3. Wójcik-Bania Monika, dr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza