Biuro Administracyjne Wydziału (WIEiT-b)

Kierownictwo

dyrektor
mgr inż. Iwona Bukańska

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bukańska Iwona, mgr inż.
  2. Duda Łukasz
  3. Koćma Justyna, mgr
  4. Roczniewska-Cieślik Joanna, mgr inż.
  5. Wiśniewska Monika, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych