• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Pracownia Zastosowań Metod Wielokryterialnych (WZ-pzmw)

Jednostka nadrzędna: Katedra Zarządzania w Energetyce

Osoba kontaktowa

Beata Dusza

Pokój: D-14, ul. Gramatyka 10, I p., pok. 101

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 42 42

Email-e kontaktowe

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Dytczak Mirosław, prof. dr hab. inż.
  2. Ginda Grzegorz, dr hab. inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza