• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Pracownicy (19)

Dobosz Iwona, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Gargul Krzysztof, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Handzlik Piotr, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Jarosz Piotr, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Jendrzejczyk-Handzlik Dominika, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kołczyk-Siedlecka Karolina Anna, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kowalik Remigiusz, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kutyła Dawid, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Luty-Błocho Magdalena, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Małecki Stanisław, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Onderka Bogusław, dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Pacławski Krzysztof, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Palimąka Piotr, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Pietrzyk Stanisław, prof. nadzw. dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Rudnik Ewa, dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Stępień Michał, dr inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Tolios-Janus Dorota, mgrKatedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Wojnicki Marek, dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Żabiński Piotr, prof. dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Funkcje (1)

Żabiński Piotr, prof. dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Emeryci (3)

Fitzner Krzysztof, prof. dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Gumowska Wanda, dr hab.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kucharski Marian, prof. dr hab. inż.Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza