Zgłoszenie i aktualizacja danych

Uwaga

Przycisk “Aktualizuj dane“ jest widoczny wyłącznie z sieci AGH. Jeśli przebywasz poza terenem Uczelni, skonfiguruj połączenie VPN.