• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Zgłoszenie danych do Systemu SkOs

W celu zgłoszenia nowych danych (nowej osoby, jednostki lub ciała kolegialnego) należy kliknąc odpowiedni button poniżej.

Wybierz co chcesz wprowadzić:

W celu zgłoszenia modyfikacji danych należy kliknąć Zgłoś aktualizacje na stosownej stronie z błędnymi danymi.

Dane gromadzone w systemie SkOs podlegają aktualizacji na podstawie zgłoszenia tej aktualizacji przez zainteresowane jednostki organizacyjne AGH lub przez poszczególnych pracowników do Administratora Danych Systemu SkOs.

Aktualizacja danych dotyczących: zmian w strukturze organizacyjnej, danych dotyczących jednostek organizacyjnych oraz ich składu osobowego, a także danych dotyczących ciał kolegialnych przy tych jednostkach, następuje na wniosek kierowników tych jednostek (najlepiej przez osoby upoważnione na stałe do tej aktualizacji) skierowany do Administratora Danych Systemu SkOs.

Konieczność zmiany w danych osobowych, ale mających charakter danych służbowych, winne być zgłaszane w trybie jw.. Osoby bezpośrednio zainteresowane takimi zmianami winne je zgłaszać do osób wyznaczonych w poszczególnych jednostkach, które odpowiedzialne są za aktualizację, uzgodnienie zmian w danych i ich autoryzację. Wykaz osób odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach znajduje się na stronie wykaz.html.

Wszelkie uwagi dotyczące nieścisłości w danych osobowych, dotyczące informacji o charakterze danych prywatnych (prywatny adres, telefon, e-mail, adres strony www) osoby zainteresowane winne kierować bezpośrednio do Administratora Danych Systemu SkOs.

Stosowaną formą uzupełnienia danych (w podstawowym zakresie) jest wypełnienie jednego z  formularzy i przekazanie go, z zachowaniem powyżej opisanego trybu, dla Administratora Danych Systemu SkOs do pokoju 507 w pawilonie C-1.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza