Informacje telekomunikacyjne

1. Pogotowie awaryjne AGH

W przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, pożaru, zalania, wykrycia gazu, należy zawiadomić centrum powiadamiania ratunkowego pod nr tel. 112 lub 997 lub 998 oraz portiera lub Bramę Główną AGH pod nr tel. 12 617 35 63.

12 617 33 51 całodobowe telefoniczne powiadamianie o awariach (czynne również w niedzielę i święta)

O wystąpieniu awarii (w razie konieczności) powiadomić:

Dyrektora ds. Technicznych12 617 33 66, 667 720 072
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji12 617 20 43, 603 670 104
Dział Elektryczny12 617 33 30, 605 350 034
Dział Sanitarny12 617 49 21, 885 950 619
Dział Automatyki i Teletechniki (telefony)12 617 33 98, 603 670 098
Dział Mechaniczny (windy, drzwi automatyczne)12 617 40 32, 605 560 377
Inspektora ds. ochrony ppoż12 617 49 68, 603 304 414
pogotowie energetyczne991
pogotowie gazowe992
pogotowie ciepłownicze993
pogotowie wodno-kanalizacyjne994

2. Wykaz numerów telefonicznych na portierniach budynków AGH

BudynekAdresNumer wewnętrznyNumer zewnętrzny
A-0al. Mickiewicza 3034-50, 34-90885 950 721
A-2al. Mickiewicza 3049-20691 033 226
A-3al. Mickiewicza 3034-51691 993 282
A-4al. Mickiewicza 3034-59603 306 946
B-1al. Mickiewicza 3034-52691 993 284
B-2al. Mickiewicza 3034-53691 993 285
B-3al. Mickiewicza 3034-54691 993 286
B-4al. Mickiewicza 3034-55691 993 287
B-5al. Mickiewicza 3038-52691 993 504
B-6/B-8al. Mickiewicza 3023-26691 993 503
B-7ul. Czarnowiejska 7039-65691 993 502
B-9ul. Czarnowiejska 7032-00603 303 150
C-1al. Mickiewicza 3034-56, 36-30603 103 821
C-3al. Mickiewicza 3035-66691 033 925
C-4al. Mickiewicza 3034-57691 993 501
C-5al. Mickiewicza 3055-10603 306 495
C-7ul. Czarnowiejska 3657-00785 510 842
D-1ul. Reymonta 7a36-16603 306 816
D-2ul. Reymonta 7a47-33691 033 767
D-4al. Mickiewicza 3049-33691 620 333
D-5ul. Czarnowiejska 7830-18691 033 268
D-6ul. Czarnowiejska 7846-75691 993 283
D-7ul. Gramatyka 1038-83601 253 412
D-8ul. Reymonta 2334-61691 033 284
D-9ul. Kawiory 4031-51
D-10ul. Reymonta 1934-83601 253 412
D-11ul. Kawiory 26a29-77691 033 762
D-12 SCKul. Kawiory 4244-79885 998 740
D-13ul. Gramatyka 8a42-01691 933 289
D-14ul. Gramatyka 8a40-10603 603 583
D-16ul. Kawiory 3051-67669 982 187
D-17ul. Kawiory 2112 328 34 99691 993 526
U-1 Bibl. Gł.al. Mickiewicza 3032-27885 507 638
U-2 Brama głównaul. Reymonta 735-63605 091 138
U-5ul. Reymonta 21a50-96
U-7 Klub Studioul. Budryka 445-45
U-11 Basenul. Buszka 448-44, 48-38
U-12ul. Piastowska 26a35-62603 306 524
U-13ul. Armii Krajowej 5A43-43691 033 234
BudynekAdres
A-0al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

885 950 721

Telefon wewnętrzny:

34-50, 34-90

A-2al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 033 226

Telefon wewnętrzny:

49-20

A-3al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 282

Telefon wewnętrzny:

34-51

A-4al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

603 306 946

Telefon wewnętrzny:

34-59

B-1al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 284

Telefon wewnętrzny:

34-52

B-2al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 285

Telefon wewnętrzny:

34-53

B-3al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 286

Telefon wewnętrzny:

34-54

B-4al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 287

Telefon wewnętrzny:

34-55

B-5al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 504

Telefon wewnętrzny:

38-52

B-6/B-8al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 503

Telefon wewnętrzny:

23-26

B-7ul. Czarnowiejska 70

Numer zewnętrzny:

691 993 502

Telefon wewnętrzny:

39-65

B-9ul. Czarnowiejska 70

Numer zewnętrzny:

603 303 150

Telefon wewnętrzny:

32-00

C-1al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

603 103 821

Telefon wewnętrzny:

34-56, 36-30

C-3al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 033 925

Telefon wewnętrzny:

35-66

C-4al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 993 501

Telefon wewnętrzny:

34-57

C-5al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

603 306 495

Telefon wewnętrzny:

55-10

C-7ul. Czarnowiejska 36

Numer zewnętrzny:

785 510 842

Telefon wewnętrzny:

57-00

D-1ul. Reymonta 7a

Numer zewnętrzny:

603 306 816

Telefon wewnętrzny:

36-16

D-2ul. Reymonta 7a

Numer zewnętrzny:

691 033 767

Telefon wewnętrzny:

47-33

D-4al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

691 620 333

Telefon wewnętrzny:

49-33

D-5ul. Czarnowiejska 78

Numer zewnętrzny:

691 033 268

Telefon wewnętrzny:

30-18

D-6ul. Czarnowiejska 78

Numer zewnętrzny:

691 993 283

Telefon wewnętrzny:

46-75

D-7ul. Gramatyka 10

Numer zewnętrzny:

601 253 412

Telefon wewnętrzny:

38-83

D-8ul. Reymonta 23

Numer zewnętrzny:

691 033 284

Telefon wewnętrzny:

34-61

D-9ul. Kawiory 40

Numer zewnętrzny:

Telefon wewnętrzny:

31-51

D-10ul. Reymonta 19

Numer zewnętrzny:

601 253 412

Telefon wewnętrzny:

34-83

D-11ul. Kawiory 26a

Numer zewnętrzny:

691 033 762

Telefon wewnętrzny:

29-77

D-12 SCKul. Kawiory 42

Numer zewnętrzny:

885 998 740

Telefon wewnętrzny:

44-79

D-13ul. Gramatyka 8a

Numer zewnętrzny:

691 933 289

Telefon wewnętrzny:

42-01

D-14ul. Gramatyka 8a

Numer zewnętrzny:

603 603 583

Telefon wewnętrzny:

40-10

D-16ul. Kawiory 30

Numer zewnętrzny:

669 982 187

Telefon wewnętrzny:

51-67

D-17ul. Kawiory 21

Numer zewnętrzny:

691 993 526

Telefon wewnętrzny:

12 328 34 99

U-1 Bibl. Gł.al. Mickiewicza 30

Numer zewnętrzny:

885 507 638

Telefon wewnętrzny:

32-27

U-2 Brama głównaul. Reymonta 7

Numer zewnętrzny:

605 091 138

Telefon wewnętrzny:

35-63

U-5ul. Reymonta 21a

Numer zewnętrzny:

Telefon wewnętrzny:

50-96

U-7 Klub Studioul. Budryka 4

Numer zewnętrzny:

Telefon wewnętrzny:

45-45

U-11 Basenul. Buszka 4

Numer zewnętrzny:

Telefon wewnętrzny:

48-44, 48-38

U-12ul. Piastowska 26a

Numer zewnętrzny:

603 306 524

Telefon wewnętrzny:

35-62

U-13ul. Armii Krajowej 5A

Numer zewnętrzny:

691 033 234

Telefon wewnętrzny:

43-43

3. Podstawowe informacje dot. centrali

Abonenci AGH w ruchu wewnętrznym są osiągani wg numeracji: 2x-xx, 3x-xx, 4x-xx, 5x-xx.

W ruchu zewnętrznym abonenci systemu telekomunikacyjnego AGH są osiągani bezpośrednio jako krakowskie numery miejskie: 12 617 2x-xx, 12 617 3x-xx, 12 617 4x-xx, 12 617 5x-xx lub z prefixem operatora telefonii komórkowej 12 888 2x-xx, 12 888 3x-xx, itd.

Informacja o abonentach znajduje się pod numerem 22-22 lub 33-33, natomiast zgłaszanie awarii sieci telekomunikacyjnej przyjmowane jest pod numerem 30-00, 33-98, 603 670 098.

W AGH eksploatowane są następujące rodzaje aparatów telefonicznych:

 • analogowe, dopuszczone homologacją do używania na terenie kraju,
 • Alcatel systemowe, modele: 4004, 4010, 4020, 4035, 4019, 4029, 4039,
 • Alcatel w technologii VoIP, modele: IP Touch 4068, IP Touch 8068
 • WEWNĘTRZNYCH

Po podniesieniu słuchawki słychać sygnał centrali AGH, po którym można wybrać 4-cyfrowy numer abonenta.

 • ZEWNĘTRZNYCH KRAJOWYCH

Łączność miejską, międzymiastową i do sieci komórkowych uzyskuje się poprzez wybranie po sygnale centrali AGH cyfry 0, po której słychać sygnał centrali miejskiej (ton identyczny jak centrali AGH).

 • ZEWNĘTRZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH

Połączenia międzynarodowe uzyskuje się poprzez wybranie trzech zer, po których w słuchawce jest cisza i wtedy należy rozpocząć wybieranie numeru abonenta zagranicznego.

W systemie telekomunikacyjnym AGH zaprogramowano następujące klasy uprawnień abonenta (wg indywidualnych decyzji kierowników jednostek organizacyjnych):

 • W - tylko do ruchu wewnętrznego — klasa abonenta nieuprawnionego
 • L - do ruchu wewnętrznego i lokalnego (miejskiego) — klasa abonenta uprawnionego typu L
 • MM - do ruchu wewnętrznego, miejskiego oraz międzymiastowego i komórkowego — klasa abonenta uprawnionego typu MM
 • MN - do ruchu wewnętrznego, miejskiego oraz międzymiastowego i komórkowego oraz międzynarodowego — klasa abonenta uprawnionego typu MN

4. Podstawowe funkcje zaprogramowane w centrali AGH

L.p.FunkcjaKOD
4.1Konferencja trójstronna3

Podczas trwania jednego połączenia można wywołać innego abonenta wewnętrznego lub zewnętrznego

Uruchomienie:

 • naciśnij klawisz R (aparaty analogowe Alcatel) lub Flash w pozostałych. Uwaga — dla aparatów systemowych i VOIP ten punkt należy pominąć.
 • wybierz numer abonenta, który zostanie dołączony do rozmowy
 • po zgłoszeniu się abonenta wybierz cyfrę 3, rozmawiasz z obydwoma rozmówcami

Odwołanie:

 • odłożenie słuchawki na aparat powoduje wyłączenie się z konferencji.
4.2Rezerwacja połączenia do abonenta5

Pozwala na natychmiastowe połączenie z abonentem po zakończeniu przez niego rozmowy.

Uruchomienie:

 • po wybraniu numeru i sygnale jego zajętości wybierz cyfrę 5
 • odłóż słuchawkę na aparat — gdy abonent, który był zajęty odłoży słuchawkę zostanie automatycznie zestawione połączenie

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz ponownie ten sam numer
 • odłóż słuchawkę na aparat
4.3Połączenie zwrotne*3

Funkcja ta umożliwia połączenie z ostatnim numerem wewnętrznym, który dzwonił podczas naszej nieobecności.

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *3
 • centrala zestawi automatycznie połączenie z ostatnim abonentem, który dzwonił podczas naszej nieobecności.
4.4Idź za mną*5

Funkcja umożliwia odbierania połączenia przychodzącego na Twój numer z dowolnego aparatu (numeru), przy którym jesteś.

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę przy innym aparacie np. w drugim pokoju
 • wybierz kod *5
 • podaj numer aparatu, na który przenosisz dzwonienie (pod którym aktualnie przebywasz) oraz numer swojego aparatu
 • połóż słuchawkę na aparat
 • odtąd rozmowy kierowane na Twój numer są przełączane na numer, z którego dokonaliśmy uaktywnienia funkcji
 • dla przypomnienia o dokonanym przeniesieniu rozmowy w Twoim aparacie po podniesieniu słuchawki usłyszysz komunikat głosowy.

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę swojego aparatu i wybierz kod #40
 • odłóż słuchawkę
4.5Przejmowanie połączenia#7

Możliwe jest odebranie rozmowy przychodzącej na inny aparat (dzwoni w tym momencie) z własnego aparatu.

Uruchomienie:

 • gdy dzwoni inny aparat, a chcesz odebrać rozmowę na swoim aparacie wybierz kod #7 i numer dzwoniącego telefonu.
4.6Skierowanie natychmiastowe na dowolny numer*40

Funkcja pozwala zaprogramować Twój aparat tak, aby rozmowy przychodzące na Twój numer były natychmiast kierowane na numer, gdzie aktualnie będziesz przebywać. Tą funkcją programujesz swój aparat przed wyjściem.

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *40
 • wybierz numer, na który przenosisz dzwonienie
 • po usłyszeniu komunikatu głosowego możesz położyć słuchawkę

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod #40
 • funkcja *40 jest odwołana
 • połóż słuchawkę na aparat
4.7Przeniesienie połączenia przychodzącego podczas zajętości*41

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *41
 • podaj numer na który mają być kierowane połączenia

Odwołanie:

 • Podnieś słuchawkę i wybierz kod #40
4.8Nie przeszkadzać*44

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *44 i podaj swoje hasło (4 cyfry)

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *44
4.9Wyłączanie dzwonka dla połączeń przychodzących*45

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *45

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *45
4.10Przypomnienie/budzenie*81

Aparat może zadzwonić o określonej godzinie z dokładnością do jednej minuty przypominając o spotkaniu.

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *81
 • wybierz dwie cyfry godzin i dwie cyfry minut
 • po usłyszeniu komunikatu głosowego możesz położyć słuchawkę
 • funkcja jest aktywna, a centrala pamięta do odwołania.

Odwołanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod #81
 • połóż słuchawkę na aparat
4.11Jednorazowa ochrona przed wtrąceniami do rozmowy*84

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i przed wybraniem numeru docelowego wybierz kod *84 a następnie dopiero docelowy numer.
4.12Blokada połączeń*85

Każdy aparat można zablokować tak, aby nikt nie mógł wykonywać z niego połączeń zewnętrznych (poza sieć AGH) bez podania hasła.

Zablokowanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *85
 • odłóż słuchawkę na aparat
 • Twój telefon otrzymał uprawnienia W
 • gdy aparat jest zablokowany, to po wybraniu cyfry 0 należy podać swoje hasło, a potem dopiero numer zewnętrzny.

Odblokowanie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *85
 • podaj swoje 4 cyfrowe hasło
 • połóż słuchawkę na aparat
 • Twój telefon otrzymał ponownie zaprogramowane uprawnienia klasy L, MM lub MN.
4.13Zmiana hasła*87

Funkcja umożliwia blokowanie połączeń zewnętrznych opisanych powyżej przy pomocy swojego prywatnego hasła.

Uruchomienie:

 • podnieś słuchawkę i wybierz kod *87
 • podaj hasło systemowe (standardowe), którym jest 0000
 • wprowadź swoje 4 cyfrowe hasło. Uwaga — cyfry nie mogą być identyczne.
 • połóż słuchawkę na aparat

Uwaga

Wszystkie podane funkcje dotyczą tylko abonentów systemu telekomunikacyjnego AGH. Jedynym wyjątkiem jest funkcja przekierowania rozmów *40, którą można wykonać również na numer miejski lub komórkowy.