• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne oraz nauki o zarządzaniu i jakości

Jednostka nadrzędna

Pion Kształcenia

Osoby bezpośrednio przynależne

  1. Masłyk Tomasz, dr hab. Koordynator
  2. Górski Piotr, dr hab.
  3. Parus-Jankowska Magdalena, dr
  4. Stojkow Maria, dr
  5. Wolak Jacek, dr
  6. Żuchowska-Skiba Dorota, dr

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza