• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Funkcje użytkowe systemu

W obecnej wersji systemu SkOs moża korzystać z następujących funkcji użytkowych:

  • pracownicy AGH -- wyszukiwanie podstawowe
  • pracownicy AGH -- wyszukiwanie zaawansowane
  • informacje o jednostkach organizacyjnych AGH
  • informacje o ciałach kolegialnych AGH

Obie funkcje wyszukiwania (podstawowe i zaawansowane) pozwalają uzyskać wykaz pracowników o danych pasujących do podanego wzorca wyszukiwania lub komunikat, że w bazie danych nie ma poszukiwanej osoby (osób).

Wpisywane w polach wzorce wyszukiwania (ciągi znaków), mogą nie zawierać polskich znaków diakrytycznych. Wielkość liter wpisywanych w polach edycyjnych jest nieistotna.

W opcjach wyszukiwania, tak podstawowego jak i zaawansowanego, dla ograniczenia zakresu poszukiwania powinno się podać przynajmniej fragment nazwiska lub imienia, lub -- w przypadku wyszukiwania zaawansowanego -- podania dodatkowych danych jak: tytuł naukowy czy stanowisko służbowe (wybierane z listy).

Wyszukiwanie przy użyciu pól: tytuł, grupa, stanowisko, funkcja, pawilon ułatwiają rozwijalne menu, z których łatwo wybrać interesujące nas wartości danych.

W wyszukiwaniu zawansowanym pola dotyczące zatrudnienia odnoszą się tylko i wyłącznie do zatrudnienia podstawowego (nie jest uwzględniane zatrudnienie dodatkowe).

Ze względu na zróżnicowany sposób zapisu w systemie wartości dotyczących pola ,,pokój'', nie zaleca się stosowania go (choć można) do wyszukiwania.

W przypadku niepodania żadnego wpisu w pola edycyjne, zapytanie o wyszukanie pracownika skierowane do bazy SkOs zwróci pełną listę pracowników wyświetlaną sekwencyjnie w 20 pozycyjnych ,,paczkach''.

W funkcji informacje o jednostkach organizacyjnych AGH przyciskiem Jednostki AGH uzyskujemy listę jednostek, z tym, że uzyskiwana lista jednostek ma strukturę hierarchiczną zgodną ze Statutem AGH. Dla każdej jednostki organizacyjnej możemy uzyskać dane o lokalizacji na terenie Uczelni, dane ,,kontaktowe'' oraz listę osób bezpośrednio przynależnych do danej jednostki.

Podobnie funkcja informacje o ciałach kolegialnych AGH poprzez przycisk Ciała Kolegialne umożliwia otrzymanie pełnej listy Ciał Kolegialnych w systemie, z której można wybrać do wyszukiwania interesującą nas jednostkę lub przejść bezpośrednio do danych o tej jednostce. Informacje o ciałach kolegialnych sprowadzają się do listy osób bezpośrednio przynależnych do ciała kolegialnego i ewentualnej funkcji w nim pełnionej.

Baza danych jest aktualizowana na bieżąco, w miarę zgłaszania potrzeb takich aktualizacji przez uprawnione osoby. Zgłoszenia aktualizacji danych w systemie zgodnie z instrukcjami, kierować należy do Administratora Danych Systemu SkOs (szczegóły patrz: Aktualizacja danych).

Uwagi dotyczące nieścisłości i błędów związanych z funkcjonowaniem systemu należy kierować do pana inż. Marka Wójtowicza (tel. 34-77) lub mgr. inż. Jacka Kmiecika (tel. 34-77).

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza