• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Centrum Transferu Technologii AGH (CTT)

Jednostka nadrzędna: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierownictwo

dyrektor mgr inż. Bogdan Stępniowski
z-ca dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej dr inż. Dominik Kowal

Osoba kontaktowa

Edyta Kozłowska

Pokój: H-A2, III, 2

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 32 85
  • Tel. +48 12 423 35 62

Email-e kontaktowe

Strony WWW

  1. http://www.ctt.agh.edu.pl

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Kowal Dominik, dr inż.
  2. Pasikowski Andrzej, mgr

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne

  1. Dział Transferu Technologii
  2. Dział Ochrony Własności Intelektualnej
  3. Biuro Organizacyjne CTT

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza