Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (CeLID AGH)

Jednostka nadrzędna:

Pion Kształcenia

Kierownictwo

dyrektor Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
mgr Agnieszka Chrząszcz
zastępca dyrektora Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
mgr Anna Bajer-Leńczowska

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bajer-Leńczowska Anna, mgr
  2. Chrząszcz Agnieszka, mgr
  3. Krauzowicz Anna, mgr

Jednostki podrzędne

  1. Sekcja metodyczna
  2. Sekcja informatyczna

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych