Samodzielna Sekcja Rozliczeń Programów Międzynarodowych (KW-srpm)

Jednostka nadrzędna:

Pion Kwestury

Kierownictwo

z-ca kwestora ds. programów międzynarodowych
mgr Ewa Słobodzian

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Kozik Iwona, inż.
  2. Małasiewicz Marta, mgr
  3. Rudiuk Dominika, dr
  4. Sucheta Joanna, inż.
  5. Suska Urszula

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych