• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Dział Socjalno-Bytowy (CSP-dsb)

Jednostka nadrzędna: Centrum Spraw Pracowniczych

Kierownictwo

Z-ca Dyrektora Centrum Spraw Pracowniczych ds. socjalno-bytowych mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek

Osoba kontaktowa

Pokój: C-2, I p., pok. 114

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 32 75

Strony WWW

  1. http://www.dsoc.agh.edu.pl

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Bankowicz Wanda, mgr inż.
  2. Kojder-Ogarek Ewa, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne

  1. Sekcja Obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  2. Ośrodek AGH w Łukęcinie
  3. Zespół Obsługi Organizacji Społecznych i Ochrony Zdrowia
  4. Klub Profesora

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza