Logo jednostki

Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI)

Jednostka nadrzędna:

Sektor IT

Kierownictwo

dyrektor
mgr inż. Remigiusz Górecki

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Górecki Remigiusz, mgr inż.
  2. Surówka Artur, mgr

Jednostki podrzędne

  1. Dział Infrastruktury
  2. Dział Usług i Aplikacji
  3. Samodzielna Sekcja Integracji Systemów

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych