Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO (Centrum AGH - UNESCO)

Jednostka nadrzędna:

Pion Współpracy

Kierownictwo

dyrektor Centrum AGH UNESCO
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Leńczowska-Zbroch Katarzyna, mgr inż.
  2. Osińska Agnieszka, mgr inż.
  3. Szponder Ewelina Marta, mgr inż.
  4. Wolak Marcin

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych