Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii - Ośrodek WGGiOŚ AGH w Miękini (WGGiOŚ-osd)