• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Informacja o systemie

Obecna wersja systemu SkOs jest kolejną aplikacją, jaka w ostatnich latach służyła do gromadzenia danych osobowych o pracownikach Uczelni z wykorzystaniem ich do celów informacyjnych.

1994pierwsza, robocza wersja bazy danych osobowych, stworzona na potrzeby gromadzenia i opracowania danych do książki telefonicznej ,,Skład Osobowy AGH'' (Biuro Rektora AGH);
1995udostępnienie danych osobowych poprzez sieć Internet; oprogramowanie: tekstowa baza danych z wyszukiwaniem skryptami CGI (Perl)
1997aplikacja bazodanowa SkOs stworzona narzędziem MAGIC 4GL, gromadząca dane osobowe oraz informacje o strukturze organizacyjnej Uczelni
1998wydanie drukiem ,,Składu Osobowego AGH'' ze stanem danych na dzień 1 lipca 1998 r.
dane SkOs-a zostają udostępnione poprzez Internet na stronach serwisu informacyjnego WWW AGH ; oprogramowanie: baza danych PostgreSQL (aktualizowana okresowo)odpytywana poprzez perlowe skrypty CGI
1999–2000tworzenie Systemu Informacyjnego AGH opartego na koncepcji i danych aplikacji ,,SkOs'' (realizacja jako praca dyplomowa prowadzona w Katedrze Informatyki AGH, wersja ostateczna testowanie i wdrożenie – zespół pracowników UCI AGH); oprogramowanie: technologia LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP – wszystkie programy dostępne na licencji GNU!)
2001udostępnienie bieżącej wersji systemu SkOs wraz z zaktualizowaną bazą danych ze znacznie rozszerzonym zakresem informacyjnym i funkcjonalnym w stosunku do wersji poprzednich.
2005–2006nowa wersja Systemu Informacyjnego AGH w technologi LAMP (Linux+Apache+PostgreSQL+PHP) (realizacja jako praca dyplomowa prowadzona w Katedrze Informatyki AGH, wersja ostateczna testowanie i wdrożenie – zespół pracowników UCI AGH).
2010rozszerzenie zakresu informacyjnego i funkcjonalnego systemu.
2013przystosowanie systemu do nowej szaty graficznej, dostosowanej do aktualnego wizerunku stron Uczelni.
2013Nowa wersja Systemu stworzona z wykorzystaniem nowszych technologii umożliwiających ciągły rozwój systemu.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza