• Mapa serwisu
 • Strona główna AGH
 • AGH Main Page

Informacje o AGH i telefony specjalne

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Regon: 000001577
NIP: 6750001923
Konto AGH: Bank PEKAO S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Połączenia z abonentami AGH

Przyjęto zasadę, iż numery abonentów AGH (tzw. wewnętrzne) podawane są jako czterocyfrowe. Domyślnie: połączenie z zewnątrz uzyskuje się przez dodanie cyfr 12 617–.

Przy abonentach dysponujących bezpośrednimi numerami centrali miejskiej podano pełny numer dziewięciocyfrowy.

Wszystkie pozostałe numery podane w takich nawiasach są numerami wewnętrznymi innych centrali zbiorczych (osiedlowych, ręcznych i in.).

Numery specjalne

Informacja o abonentach centrali telefonicznej AGH
 • wew. 22-22
 • wew. 33-33

Zgłaszanie uszkodzeń i awarii telefonicznych

 • wew. 30-00 w dni robocze, w godz. 8.00–15.00

Telefony alarmowe

Pogotowie awaryjne AGH

 • 12 617-33-51 telefon awaryjny czynny całą dobę, w niedziele i święta
 • w dni robocze 700–2200 oraz w soboty 800–1600 jest to warsztat elektryczny AGH
 • codziennie 2200–700 oraz w niedziele i święta jest to portiernia C-1

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia, pożaru, zalania, wykrycia gazu, powiadomić:

 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarną
 • 997 – Policję
 • 992 – Pogotowie Gazowe

z równoczesnym powiadomieniem jednej z następujących osób:

Dyrektor ds. Technicznychwew. 33-50, 50-50, 605-351-380
Koordynator ds. Eksploatacjiwew. 20-43, 603-670-104
Główny Energetykwew. 33-29, 504-250-444
Specjalista ds. inst. sanitarnychwew. 20-43
Specjalista ds. automatykiwew. 40-32
Specjalista ds. telekomunikacjiwew. 21-45, 605-290-302

Wykaz numerów telefonicznych na portierniach budynków AGH

Brama głównaul. Reymonta 735-63
A-0al. Mickiewicza 3034-50
A-3al. Mickiewicza 3034-51
A-4al. Mickiewicza 3034-59
B-1al. Mickiewicza 3034-52
B-2al. Mickiewicza 3034-53
B-3al. Mickiewicza 3034-54
B-4al. Mickiewicza 3034-55
B-5al. Mickiewicza 3038-52
B-6al. Mickiewicza 3023-26
B-7ul. Czarnowiejska 7039-65
BG (U-1)al. Mickiewicza 3035-63
C-1al. Mickiewicza 3034-56
C-3al. Mickiewicza 3035-66
C-4al. Mickiewicza 3034-57
C-5al. Mickiewicza 3055-10
D-1ul. Reymonta 7a36-16
D-5ul. Czarnowiejska 7830-18
D-6ul. Czarnowiejska 7846-75
D-7ul. Gramatyka 1040-10
D-8ul. Reymonta 2334-61
D-10ul. Reymonta 1934-83
D-11ul. Kawiory 26a29-77
H-6ul. Gramatyka 8a42-01
U-2ul. Reymonta 735-63
U-4ul. Reymonta 1533-30
U-12ul. Piastowska 26a35-62
Z-25ul. Reymonta 21b38-83

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza