Rada ds. kształcenia w dyscyplinach nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse