• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Piotr Górski, dr hab.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor uczelni
Grupaprofesorowie uczelni
SiedzibaD-14, ul. Gramatyka 10, IV p., pok. 405
Telefon+48 12 617 43 27

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaKierownik Katedry
SiedzibaD-14, ul. Gramatyka 10, I p., pok. 120
Telefon+48 12 617 42 48

Email

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza