Sekcja Komputerów Osobistych (ACK-SKO)

Kierownictwo

kierownik sekcji
mgr inż. Jerzy Kołtun

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Kołtun Jerzy, mgr inż.

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych