• Mapa serwisu
 • Strona główna AGH
 • AGH Main Page

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH (ACK-CYF)

Jednostka nadrzędna: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierownictwo

dyrektor ACK Cyfronet AGH prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH ds. Infrastruktury Informatycznej mgr inż. Karol Krawentek
Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy inż. Marek Magryś
Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH ds. Administracyjnych mgr Agnieszka Szymańska
Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Angelika Zaleska-Walterbach
Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH ds. Bezpieczeństwa i Innowacyjnej Gospodarki mgr inż. Henryk Baniowski

Osoba kontaktowa

mgr Renata Dorynek

Pokój: D-15, ul. Nawojki 11, II, 203

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

Strony WWW

 1. http://www.cyfronet.pl

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

 1. Baniowski Henryk, mgr inż.
 2. Krawentek Karol, mgr inż.
 3. Magryś Marek, inż.
 4. Szymańska Agnieszka, mgr
 5. Wiatr Kazimierz, prof. dr hab. inż.
 6. Zaleska-Walterbach Angelika, mgr

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne

 1. Dział Sieci Komputerowych
 2. Dział Użytkowników
 3. Dział Ekonomiczno-Finansowy
 4. Dział Techniczny Nawojki
 5. Dział Administracyjny
 6. Laboratorium Przetwarzania Danych
 7. Dział Pamięci Masowych
 8. Sekcja Techniczna
 9. Dział Komputerów Dużej Mocy
 10. Dział Obsługi Projektów
 11. Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji
 12. Sekcja Komputerów Osobistych
 13. Laboratorium Technologii Chmurowych
 14. Laboratorium Technik Wizualnych
 15. Laboratorium Algorytmów Równoległych
 16. Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie
 17. Dział Oprogramowania HPC
 18. Laboratorium Programu PLGrid
 19. Dział Centrum Operacyjne
 20. Dział Techniczny Podole
 21. Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych
 22. Laboratorium Obliczeń Kwantowych
 23. Sekcja Obsługi Budynków
 24. Dział Bezpieczeństwa Danych
 25. Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Naukowych
 26. Dział Cyberbezpieczeństwa
 27. Sekcja Obsługi KDM

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza