Centrum Współpracy i Transferu Technologii AGH (CWiTT)

Kierownictwo

dyrektor CWiTT
mgr inż. Bogdan Stępniowski
z-ca dyrektora CWiTT
dr inż. Dominik Kowal

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Kowal Dominik, dr inż.
  2. Stępniowski Bogdan, mgr inż.

Jednostki podrzędne

  1. Dział Transferu Technologii CWiTT
  2. Dział Ochrony Własności Intelektualnej CWiTT
  3. Biuro Administracyjne CWiTT
  4. Dział Umów CWiTT
  5. Dział Przedsiębiorczości Akademickiej CWiTT

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych