• Mapa serwisu
 • Strona główna AGH
 • AGH Main Page

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

Kierownictwo

Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń
Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło
Kwestor AGH mgr Maria Ślizień

Telefony kontaktowe

 • Tel. +48 12 617 22 22
 • Tel. +48 12 617 33 33

Email-e kontaktowe

Strony WWW

 1. http://www.agh.edu.pl

Ciała kolegialne podległe jednostce

 1. Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 2. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 3. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
 4. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 5. Komisja Etyki
 6. Komisja Inwentaryzacyjna
 7. Komisja Inwentaryzacyjna Zbiorów Bibliotecznych
 8. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 9. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 10. Rada Seniorów
 11. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich
 12. Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów
 13. Senacka Komisja ds. Budżetu
 14. Senacka Komisja ds. Kształcenia
 15. Senacka Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
 16. Senacka Komisja ds. Nauki
 17. Senacka Komisja ds. Pracowniczych
 18. Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych
 19. Senacka Komisja ds. Techniczno-Administracyjnych
 20. Senacka Komisja ds. Współpracy
 21. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej

Jednostki podrzędne

 1. Pion Rektora
 2. Pion Kształcenia
 3. Pion Nauki
 4. Pion Współpracy
 5. Pion Ogólny
 6. Pion Spraw Studenckich
 7. Pion Kwestury
 8. Pion Kanclerza
 9. Basen AGH
 10. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 11. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 12. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 13. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 14. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 15. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 16. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 17. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 18. Wydział Odlewnictwa
 19. Wydział Metali Nieżelaznych
 20. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 21. Wydział Zarządzania
 22. Wydział Energetyki i Paliw
 23. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 24. Wydział Matematyki Stosowanej
 25. Wydział Humanistyczny
 26. Studium Języków Obcych
 27. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 28. Biblioteka Główna
 29. Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH
 30. Centrum e-Learningu
 31. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
 32. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 33. Centrum Transferu Technologii AGH
 34. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 35. Wydawnictwa AGH
 36. Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
 37. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 38. Pozostałe Jednostki
 39. Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej
 40. Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza