• Mapa serwisu
 • Strona główna AGH
 • AGH Main Page

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

Kierownictwo

Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń
Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło
Kwestor AGH mgr Maria Ślizień

Telefony kontaktowe

 • Tel. +48 12 617 22 22
 • Tel. +48 12 617 33 33

Email-e kontaktowe

Strony WWW

 1. http://www.agh.edu.pl

Ciała kolegialne podległe jednostce

 1. Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 2. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 3. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
 4. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 5. Komisja Etyki
 6. Komisja Inwentaryzacyjna Zbiorów Bibliotecznych
 7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 8. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 9. Rada Seniorów
 10. Rektorska Komisja ds. Finansów
 11. Rektorska Komisja ds. Informatyzacji
 12. Rektorska Komisja ds. Infrastruktury i Majątku
 13. Rektorska Komisja ds. Polityki Kadrowej
 14. Rektorska Komisja ds. Współpracy i Rozwoju
 15. Rektorska Komisja Inwentaryzacyjna
 16. Rektorska Komisja Mieszkaniowa
 17. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich
 18. Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów
 19. Senacka Komisja ds. Kształcenia
 20. Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych
 21. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej

Jednostki podrzędne

 1. Pion Rektora
 2. Pion Kształcenia
 3. Pion Nauki
 4. Pion Współpracy
 5. Pion Ogólny
 6. Pion Spraw Studenckich
 7. Pion Kwestury
 8. Pion Kanclerza
 9. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
 10. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 11. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 12. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 13. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 14. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 15. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 16. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 17. Wydział Odlewnictwa
 18. Wydział Metali Nieżelaznych
 19. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 20. Wydział Zarządzania
 21. Wydział Energetyki i Paliw
 22. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 23. Wydział Matematyki Stosowanej
 24. Wydział Humanistyczny
 25. Studium Języków Obcych
 26. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 27. Biblioteka Główna
 28. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
 29. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 30. Centrum Transferu Technologii AGH
 31. Wydawnictwa AGH
 32. Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
 33. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 34. Pozostałe Jednostki
 35. Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej
 36. Wydział Informatyki

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza