Archiwum Uczelni (DO-oa)

Jednostka nadrzędna:

Dział Organizacyjny

Kierownictwo

kierownik Archiwum Uczelni
mgr Dorota Kotowicz
z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
mgr inż. Agnieszka Gajek

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Gawlik Krzysztof
  2. Kotowicz Dorota, mgr
  3. Sałaciak Dominika
  4. Świderska Ewa

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych