• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Archiwum Uczelni (DO-oa)

Jednostka nadrzędna: Dział Organizacyjny

Kierownictwo

kierownik Archiwum Uczelni mgr Dorota Kotowicz
z-ca dyrektora ds. organizacyjnych mgr inż. Agnieszka Gajek

Osoba kontaktowa

mgr Dorota Kotowicz

Pokój: DS-Alfa-1, Reymonta 17, parter,

Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 53 13

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Gawlik Krzysztof
  2. Kotowicz Dorota, mgr
  3. Sałaciak Dominika
  4. Świderska Ewa

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza