Dział Organizacyjny (DO-o)

Kierownictwo

z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
mgr inż. Agnieszka Gajek

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Strony WWW

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Gajek Agnieszka, mgr inż.

Jednostki podrzędne

  1. Sekretariat Główny
  2. Archiwum Uczelni
  3. Muzeum AGH
  4. Sekcja Dokumentów Publicznych
  5. Zespół ewidencji systemów i rejestrów

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych