Sekretariat Główny (DO-osg)

Jednostka nadrzędna:

Dział Organizacyjny

Kierownictwo

z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
mgr inż. Agnieszka Gajek

Osoba kontaktowa

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Keguep Agnieszka, mgr
  2. Kuńska Bożena
  3. Nurkowska-Łachman Danuta
  4. Skrzypczyk Barbara
  5. Starański Paweł
  6. Stryczek Monika, mgr
  7. Szumiec Aneta

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych