Logo jednostki

Wydział Matematyki Stosowanej (WMS)

Kierownictwo

Dziekan Wydziału
dr hab. Jerzy Stochel
Prodziekan Wydziału ds. Studenckich i Kształcenia
dr Tomasz Drwięga
Prodziekan Wydziału ds. Nauki
dr hab. Monika Pilśniak
Prodziekan Wydziału ds. Współpracy
dr inż. Jerzy Dzieża

Telefony kontaktowe

Email-e kontaktowe

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Ciała kolegialne podległe jednostce

  1. Kolegium Wydziału Matematyki Stosowanej

Jednostki podrzędne

  1. Biuro Administracyjne Wydziału
  2. Dziekanat
  3. Katedra Równań Różniczkowych
  4. Katedra Matematyki Dyskretnej
  5. Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
  6. Katedra Matematyki Finansowej
  7. Pracownia Komputerowa

Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych