• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Adam Kruk, dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor nadzwyczajny
Grupaprofesorowie nadzwyczajni
SiedzibaA-2, niski parter, pok. 18
Telefon+48 12 617 25 66

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaKierownik
SiedzibaA-2, niski parter, pok. 18
Telefon+48 12 617 25 66
Kontakt
Nazwisko i imięmgr inż. Katarzyna Kurek
Pokój kontaktowy:A-2, niski parter, pok. 4
Telefony do osoby kontaktowej
Telefon+48 12 617 29 29
Email-e kontaktowe

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaZ-ca Kierownika Katedry
SiedzibaA-2, niski parter, pok. 18
Telefon+48 12 617 25 66

Email

Ciała kolegialne

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza