• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Bartosz Handke, dr hab.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor uczelni
Grupaprofesorowie uczelni
SiedzibaB-8, ul. Akademicka 2, III, 3.35
Telefon+48 12 617 25 24
Telefon+48 12 617 46 92

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaProdziekan Wydziału ds. Studenckich

Email

Ciała kolegialne

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza