Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowisko
profesor
Grupa
profesorowie
Siedziba
D-14, ul. Gramatyka 10, IV p., pok. 402
Telefon

Pełniona funkcja

Jednostka
Funkcja
Z-ca Kierownika Katedry

Pełniona funkcja

Jednostka
Funkcja
Przewodniczący Rektorskiego Zespołu ds. Współpracy w Zakresie Obronności

E-mail

  • <!--!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->Proszę włączyć JavaScript, aby zobaczyć

Ciała kolegialne