• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor
Grupaprofesorowie
SiedzibaD-14, ul. Gramatyka 10, IV p., pok. 402
Telefon+48 12 617 45 08

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaZ-ca Kierownika Katedry

Email

Ciała kolegialne

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza