• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Joanna Duda, dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor uczelni
Grupaprofesorowie uczelni
SiedzibaD-14, ul. Gramatyka 10, IV p., pok. 413
Telefon+48 12 617 43 29
Kontakt
Nazwisko i imięmgr Małgorzata Rogozik
Pokój kontaktowy:D-14, ul. Gramatyka 10, I p., pok. 102
Telefony do osoby kontaktowej
Telefon+48 12 617 27 95

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaKierownik Katedry

Email

Ciała kolegialne

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza