• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Natalia Iwaszczuk, dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor uczelni
Grupaprofesorowie uczelni
SiedzibaD-14, ul. Gramatyka 10, I p., pok. 112
Telefon+48 12 617 42 90

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaKierownik Pracowni

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaProdziekan Wydziału ds. Nauki
Telefon+48 12 617 42 90

Email

Ciała kolegialne

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza