• Mapa serwisu
  • Strona główna AGH
  • AGH Main Page

Zbigniew Fąfara, dr hab. inż.

Główne miejsce pracy

Jednostka
Stanowiskoprofesor uczelni
Grupaprofesorowie uczelni
SiedzibaA-1, niski parter, pok. 21
Telefon+48 12 617 22 11

Pełniona funkcja

Jednostka
FunkcjaPełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
SiedzibaA-1, niski parter, pok. 21
Telefon+48 12 617 22 11

Email

Ciała kolegialne

Telefony prywatne

  • +48 12 425 24 67

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza